Regulamin Serwera

EsperoNova ma bardzo niewiele zasad — ufamy, że większość graczy będzie kierować się zdrowym rozsądkiem, by serwer mógł dalej pozostać spokojnym zakątkiem społeczności języka esperanto. Dla utrzymania ładu, naszych graczy obowiązują trzy podstawowe zasady:

  1. Używaj esperanta jak najwięcej. W publicznym czacie dozwolony jest tylko język esperanto. Jeśli chcesz posługiwać się innym językiem, rób to prywatnie, używając tego polecenia: /msg <gracz> <wiadomość>. Dotyczy to również początkujących. Żadnych wymówek!
  2. Szanuj innych graczy i ich budowle. Kieruj się zdrowym rozsądkiem — jak na każdym innym serwerze. Są tu gracze, którzy spędzili setki godzin, pracując nad swoimi konstrukcjami. Oczywiście byliby oburzeni, gdyby się zalogowali i zastali zepsute budynki czy puste skrzynie. Administrator serwera może łatwo naprawić takie szkody; niemniej jednak byłoby najlepiej, gdyby nigdy nie miały one miejsca. Używaj zdrowego rozsądku! Jeśli złamiesz którąś z zasad, grozi ci ban.
  3. Na serwer zapraszaj tylko innych esperantystów. Początkujący (komencantoj) są zawsze mile widziani na serwerze EsperoNova. Gracze, którzy nie znają języka esperanto i nie są zainteresowani jego nauką, nie są mile widziani i zostaną natychmiast zbanowani. Nie zapraszaj takich graczy na serwer. Jeśli zrobisz to przypadkowo, otrzymasz upomnienie; jeśli jednak zrobisz to ponownie, otrzymasz permanentnego bana. (Jeśli otrzymasz bana, możesz się odwołać, kontaktując się z menedżerem serwera; patrz: poniższe linki).